Lidé v kraji nejméně kouří a mají nejvíc pohybu, častěji umírají na alkohol a srdeční choroby

17.12.2021 14:03

ZLÍNSKÝ KRAJ – Prevence a podpora zdraví ve Zlínském kraji, to byla hlavní témata odborného fóra, které se nedávno uskutečnilo na půdě Krajského úřadu Zlínského kraje. Setkání odborníků svolala náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová.

V souvislosti s daty o zdravotním stavu obyvatel Zlínského kraje, které poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), se oblast podpory preventivních programů ukazuje jako důležité téma pro zdravotní politiku kraje.
„Chceme se prevenci více věnovat, protože to považujeme za smysluplné úsilí. Není to na první pohled nic až tak složitého, pokud si uvědomíme, že si z velké míry můžeme výhled svého zdravotního stavu ovlivnit i my sami. Přidat více pohybu, omezit kouření, nadměrnou konzumaci alkoholu, zamyslet se nad svým jídelníčkem, posilovat imunitu, nezanedbávat preventivní prohlídky... Vlastní zdraví za to stojí,“ řekla Olga Sehnalová.

Z dat národního výběrového šetření o zdraví European Health Interview Survey vyplývá, že zlínský region má v porovnání s ostatními kraji nejmenší podíl kuřáků a lidé tady mají nejvíce fyzické aktivity.
„V porovnání s ostatními kraji jsou to sice příznivá čísla, současně si ale musíme uvědomit, že jako celek na tom zas až tak dobře nejsme. Česká populace totiž vykazuje v mezinárodním srovnání nadprůměrný podíl denních kuřáků. Je to alarmující skutečnost, která vyžaduje významné intervence ať už v posilování zdravotní gramotnosti nebo v oblasti programů odvykání kouření,“ zmínila náměstkyně.

„Nejčastější příčinou úmrtí v roce 2020 u nás byly zhoubné novotvary, ischemická choroba srdeční, covid, cévní nemoci mozku a ostatní nemoci oběhové soustavy. Předčasná úmrtí u mužů jsou podle dat v kraji nejčastěji způsobena ischemickou chorobou srdeční, nadměrným užíváním alkoholu a úrazy. Ve všech případech jsou úmrtí ve Zlínském kraji častější, než udává republikový průměr. V souvislosti s pitím alkoholu je to 3,9 % mužů oproti celostátnímu průměru 2,5 procenta,“ vyjmenovala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

U ženské populace jsou pak tři nejčastější příčiny předčasného úmrtí: ischemická choroba srdeční, úrazy a zhoubný novotvar prsu. Nadměrné pití alkoholu je čtvrté a stejně jako u mužů, na něj ženy v kraji umírají častěji, než je český průměr.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj