Lidé v karanténě budou moci volit i letos

27.09.2021 07:08

ZLÍNSKÝ KRAJ - Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Stejně jako při krajských a senátních volbách v roce 2020 budou moci i tentokrát volit občané, kterým byla v souvislosti s koronavirem nařízena povinná karanténa nebo izolace, a to jedním ze tří způsobů.

První možnost: DRIVE-IN neboli volební stanoviště
Fungovat bude ve čtyřech okresních městech, ovšem pouze jeden den, a to ve středu 6. října. V čase od 8:00 do 17:00 zde budou zřízeny stany, k nimž volič přijede autem, ze kterého vůbec nevystoupí, volit bude přímo z auta. Musí mít s sebou platný občanský průkaz, cestovní průkaz nebo voličský průkaz a doklad o nařízené karanténě nebo izolaci, kterým může být zejména rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem nebo listinné či elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19. Tato stanoviště budou v Uherském Hradišti u vlakového nádraží, na parkovišti Českých drah – sever, v Kroměříži na Hanáckém náměstí, ve Zlíně na parkovišti č. 24 (CREAM) a ve Vsetíně v ulici U Bečvy, na točně u hotelu Sport. Je důležité, aby se volič dostavil do okresního stanoviště podle místa svého trvalého bydliště, nikoliv třeba v místě, kde momentálně karanténu tráví, například na chatě – zde je možné hlasovat pouze na základě voličského průkazu.

Druhá možnost: hlasování při pobytovém zařízení
Pokud budou muset být kvůli koronaviru uzavřena některá pobytová zařízení (sociální, školská či zdravotnická), poskytne Krajská hygienická stanice jejich seznam krajskému úřadu. Ve dnech 7. a 8. října bude hlasovací komise, která předtím pracovala ve stanovišti DRIVE–IN, objíždět od rána až do večera všechna tato pobytová zařízení v rámci svého okresu. „S řediteli jednotlivých zařízení projednáváme individuální přístup podle možností konkrétní organizace tak, aby byla zajištěna všechna bezpečnostní opatření,“ sdělila Pavlína Nováková, vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru krajského úřadu.

Třetí možnost: přenosná schránka
Hlasování do zvláštní přenosné schránky je určeno pro voliče, kteří žijí doma, jsou v karanténě či v izolaci a nemohou využít DRIVE-IN. Pokud budou chtít volit, musejí se od 27. září do 7. října, 20:00 nahlásit telefonicky na telefonní číslo 577 043 971 nebo 577 043 972. Na základě tohoto „objednání se“ k nim přijede volební komise. Tato forma hlasování bude umožněna 8. října od 8:00 do 22:00 a 9. října od 8:00 do 14:00. Je to podobné jako u lidí, kteří se nemohou do volebních místností dostavit vzhledem ke svým sníženým pohybovým možnostem – těm však stačí, když si zavolají na okrskovou komisi, která je obslouží v jejich domácnosti, jak se to běžně děje u voleb přizpůsobených hůře mobilním lidem. Hlasování do zvláštní přenosné schránky však bude vždy probíhat mimo prostor domácnosti osoby v karanténě či izolaci, například před vstupními dveřmi domu či bytu, a to na základě telefonické výzvy hlasovací komise, která voliči nejdříve zavolá, aby byl volič připraven hlasovat. Pokud volič nebude reagovat na telefon nebo zvonění u dveří hlasovací komise, pozbývá možnost hlasovat po uplynutí 10 minut.

Tisková zpráva Zlínského kraje

Foto: Archiv SNZ