Lidé na Luhačovicku přispěli letos do pokladniček Tříkrálové sbírky rekordní částkou půl milionu

22.01.2022 07:59

LUHAČOVICE - Poslední rozpečetění statických pokladniček v Luhačovicích přineslo překvapení. Charita nakonec vykoledovala přes půl milionu. V letošním roce koledníci vyrazili opět do terénu, kde se setkali s velmi milým přijetím ze strany dárců. Mnozí z nich je očekávali a měli přichystáno i nějakou dobrotu navíc.
Na Luhačovicku se konal již 22. ročník této sbírky. „Tříkrálová sbírka má za cíl zajistit pomoc a podporu slabým. Její prioritou je ale přinést lidem zvěst, že Bůh na člověka nezapomněl, dát jim světlo a naději. Osobní kontakt je proto důležitý, nestačí zůstat v online prostoru,“ řekl ke sbírce biskup Mons. Josef Nuzík.
Fyzicky se koledovalo v sobotu 8. ledna v Luhačovicích a dalších 10 obcích a místních částech. Nejdříve se skupinky tří králů sešly na mši svaté, kde jim P. Jan Ston a P. Jan Svozílek udělili požehnání pro jejich službu. Statické pokladničky pak byly k dispozici v Luhačovicích až do 16. ledna.
Poslední rozpečetění statických pokladniček pak překvapilo, výtěžek o pár tisíc překročil půl milionovou hranici. Charita Luhačovice se snaží dlouhodobě důvěru dárců nezklamat.
Do koledování se zapojilo celkem 52 skupin koledníků, někde i s více než třemi králi. Nejmladší kolednici Terezce byli čtyři roky a v Domově pro seniory, kde si letos koledovali sami, byl nejstarším králem pětaosmdesátiletý pan Oldřich. Pro pomoc druhým tak vykoledovali všichni neuvěřitelných 501.657,- Kč. Naše velké poděkování zasíláme malým i velkým třem králům a vedoucím skupinek.
„Poskytujeme sociální služby především v regionu Luhačovicka, spolupracujeme se starosty, ostatními sociálními službami a hledáme cesty, jak pomáhat každému, kdo se z nějakého důvodu ocitne ve složité životní situaci. Výtěžek roku 2022 podpoří terénní pečovatelskou službu, která zajišťuje péči v celém regionu Luhačovicka a ambulantní službu Denního stacionáře, která nabízí zázemí seniorům a lidem se zdravotním postižením?“ uvedla ředitelka luhačovické Charity Lenka Semelová.
Poděkování patří všem pracovníkům města a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a samotným koledníkům, provozovnám, kde byli umístěny pokladničky a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým koledníkům přispěli a podpořili tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Charita Luhačovice