Lidé mohou žádat o dotaci na vybudování parkovacích míst

07.12.2021 07:06

OTROKOVICE - Pokud si majitel pozemku na území Otrokovic vybuduje na své náklady parkovací místo, radnice mu přispěje částkou 10 tisíc korun, pokud o ni požádá. „Umožňuje to program pro poskytování dotací, v rámci kterého je k těmto účelům vyčleněnav rozpočtu částka ve výši 250 tisíc korun. Program je schválen až do listopadu 2022,“! uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.

Dotace bude poskytována na vybudování parkovacích stání na soukromých pozemcích přilehlých k stavbám rodinných domů, které se nacházejí na území města. „Dotace je stanovena paušálně na 10 tisíc korun na jedno vybudované parkovací stání, přičemž schválený program připouští financovat maximálně dvě parkovací stání na jednu bytovou jednotku související stavby rodinného domu,“ upřesnila starostka města Otrokovice Hana Večerková. Pravidla jsou stanovena tak, že zájemce může o dotaci požádat po vybudování parkovacího místa a v žádosti doloží požadované přílohy. Žádosti poté posoudí a vyhodnotí odbor rozvoje města otrokovického úřadu, který je následně předloží radě města ke schválení.

 „V dnešní době má jedna rodina i více vozidel. Bohužel stará zástavba nepočítala s tímto trendem a tak zejména u rodinných domů zůstávají auta zaparkovaná v ulicích, kde omezují průjezd. Do těžké situace se pak mohou dostat v užších uličkách i složky IZS, které se nemohou dostat na místo výjezdu a musí volit náhradní trasy, pokud je to vůbec možné. Dotací na vybudování parkovacích míst se snažíme motivovat občany, aby zvážili možnost parkování na vlastním pozemku a omezili stání vozidel v ulicích,” vysvětlila starostka Hana Večerková důvody, které vedou radnici k vyčlenění finance pro tyto účely.  

Žádosti mohou žadatelé posílat na odbor rozvoje města do 30. listopadu 2022. Dotace budou poskytovány do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků.
Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Otrokovice

Ilustrační foto: Archiv SNZ