Lidé mají poslední možnost uhradit poplatek za odpady a poplatek ze psů bez sankce

15.06.2021 15:03

OTROKOVICE – Městský úřad upozorňuje obyvatele Otrokovic, kteří nezaplatili místní poplatek za komunální odpad na kalendářní rok 2021 do termínu splatnosti poplatku tj. do 31. 5. 2021 (u místního poplatku ze psů do 30. 4. 2021), že mají poslední možnost zaplatit poplatek bez sankce, a to nejpozději do 31. srpna 2021. Informaci sdělila tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.

„Po tomto termínu navýšíme včas neuhrazený poplatek o 50 %, tzn., pokud neuhradí poplatek za odpady ve výši 480 Kč, vyměříme poplatek platebním výměrem a navýšíme včas neuhrazenou částku o 240 Kč, celkem tedy zaplatí 720 Kč,“ uvedla Ilona Svozilová z ekonomického odboru. Dále upozornila, že pokud poplatník neuhradil místní poplatek v některém z minulých let, bude přijatá platba použita na úhradu dlužné částky z minulých let.
Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Otrokovice

Ilustrační foto: Archiv SNZ