Kvůli výstavbě dálnice D49 u Holešova bude neprůjezdná silnice mezi Zahnašovicemi a Martinicemi

08.11.2022 11:25

ZAHNAŠOVICE/ZLÍNSKÝ KRAJ – Vzhledem k postupujícím pracím na stavbě dálnice D49 v úseku Hulín – Fryšták bude od dnešního dne částečně uzavřena s křižovatka u Zahnašovic u Holešova. „Zcela neprůjezdná bude obslužná komunikace mezi Zahnašovicemi a Martinicemi (silnice Šindelnice), a to minimálně do konce roku 2023. Provoz mezi Žeranovicemi a Martinicemi zůstane zachován. Objízdná trasa pro všechna vozidla povede přes město Holešov, než bude vyřešena náhradní objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t přes holešovskou průmyslovou zónu,“ informovala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
„Tato uzavírka bude sice pro některé řidiče znamenat určitou komplikaci, na druhou stranu je to pro nás všechny dobrý signál, že na této, pro Zlínský kraj klíčové dopravní stavbě, práce úspěšně a nezadržitelně pokračují. Věřím proto, že úsek Hulín – Fryšták bude hotový do konce roku 2024,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel.
„Během tohoto roku jsme realizovali skrývku ornice, kácení dřevin, konsolidační násypy mostů, práce na dálničním tělese a zakládání mostů. Na budované trase dálnice ještě ve vybraných lokalitách pracovali archeologové. U obce Horní Lapač objevili osadu z doby kamenné. Archeologický průzkum už byl ukončen,“ popsal postup prací Karel Chudárek, ředitel zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je investorem stavby.
Stavba je aktuálně ve fázi provádění zemních prací, během kterých bude mimo jiné potřeba přemístit více než 2,7 milionu m3 zeminy. Podle dostupných informací se na stavbě denně pohybuje zhruba 300 pracovníků s dvěma stovkami kusů těžké techniky, pracuje se sedm dní v týdnu. Na celém sedmnáctikilometrovém úseku jsou hotové skrývky ornice a sanace podloží, na některých místech se začíná s výstavbou násypů v místě, kde dálnice povede nad terénem. Založeny už byly některé mostní objekty a pokračují práce na spodní stavbě, tedy konstrukci pilířů. V nejbližší době bude zahájena výstavba kanalizace a propustků, práce na mostních objektech budou pokračovat nepřetržitě i v zimním období.
Dálnice D49 v budoucnu spojí střední a východní Moravu se západním Slovenskem. Od Hulína povede přes Fryšták, Lípu, Pozděchov a Horní Lideč do slovenské Lysé pod Makytou, kde se bude napojovat na slovenskou rychlostní silnici R6.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj