Kvítkovičtí obyvatelé budou ochráněni před přívalovou vodou

21.08.2021 08:46

OTROKOVICE - Koncem srpna budou zahájeny práce na stavbách, které mají zabránit vniku přívalových srážek do obytné části Kvítkovic. Vedení města Otrokovice aktivně vyvíjelo úsilí o urychlení těchto staveb, které přímo navazují na dostavbu obchvatu D55. Obyvatelé Kvítkovic se dokončených ochranných opatření dočkají nejpozději koncem dubna 2023, kdy by měla být stavba kompletně dokončena.
„V polovině června minulého roku se v Kvítkovicích kvůli silnému přívalovému dešti dostala voda do obydlené části města. Vyplaveno bylo několik desítek domácností. Práce na stavbě D55 byly totiž zahájeny dříve, než se podařilo zahájit realizaci plánu na odtok srážkových vod. Přibližně měsíc po této události oslovila starostka společně s místními občany příslušná ministerstva, Státní pozemkový úřad a Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby podnikli všechny možné kroky a zajistili nezbytné financování, které umožní co nejrychlejší fyzické zahájení prací,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.
„Nyní se nám podařilo uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení stavby. Stavbu  administruje Státní pozemkový úřad, který je zároveň jedním ze tří objednatelů. Dalšími dvěma jsou Ředitelství silnic a dálnic České republiky a město Otrokovice,“ vysvětlila starostka města Hana Večerková. Doplnila, že protierozní opatření byla vyčíslena na 58 273 720 korun. Hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, který uhradí částku ve výši 94,47 %, město Otrokovice pak ze svého rozpočtu vynaloží 4,53 % z celkové částky.
V rámci protierozních opatření budou vystavěny suché poldry, přehrážky, záchytné průlehy a svodné příkopy, včetně nezbytných polních přístupových cest. Tyto stavby by měly zajistit potřebné zadržování vody v krajině.
„Obyvatelé Kvítkovic se konečně nebudou muset v případě každého přívalového deště obávat o své domovy. Vybudováním těchto opatření již nebude docházet k opětovným škodám na majetku našich občanů i města Otrokovice,“ uzavřela starostka.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Otrokovice