Kulturní organizace mohou opět žádat o dotaci

10.03.2022 07:21

VSETÍN – Vsetínští zastupitelé schválili na svém únorovém zasedání vyhlášení druhého kola Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Vsetín v oblasti kultury pro rok 2022. Žádosti je možné předkládat v období od 28. března do 1. dubna.
„V rozpočtu města Vsetín pro rok 2022 byla na dotační program v oblasti kultury vyčleněna částka 3,1 milionu korun. Zastupitelé na prosincovém zasedání schválili rozdělení 2,842 milionu korun. Zbývajících 258 tisíc korun se rozhodli ponechat v rezervě pro druhé kolo programu,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
„Chtěli jsme tak dát příležitost ucházet se o dotaci i těm subjektům, jejichž žádosti byly v prvním kole vyřazeny z důvodu nesplnění formálních náležitostí. Šlo především o případy, kdy žadatelé nepřipojili výpis skutečných majitelů daného subjektu, což je nově povinnou přílohou žádosti,“ uvedl místostarosta pro kulturu Pavel Bartoň.

Zájemci o tuto programovou podporu mohou žádosti předkládat od 28. března do 1. dubna.„Podporovány budou pravidelné celoroční činnosti v oblasti kultury a volného času zaměřeného na kulturní aktivity. Nebudou naopak podporovány jednorázové akce. Hlavním kritériem hodnocení jsou náklady spojené s užíváním prostor na činnost (zejména nájem, energie, služby) a členská základna. Každý subjekt přitom může podat pouze jednu žádost,“ doplnil Bartoň s tím, že úplné podmínky dotačního programu, jakož i formulář žádosti, naleznete na webu www.mestovsetin.cz v sekci Hospodaření města/Dotace.  
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Vsetín