Kroměřížská radnice vybrala firmu na sanaci sklepů kanovnických domů

04.04.2021 09:42

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice pokračuje i letos s opravami komplexu domů v Jánské ulici, které jsou v majetku města. Na provedení sanace omítek ve sklepních prostorech, které má na rok 2021 v plánu, již vybrala zhotovitele. Je jím firma Maldrev, s. r. o. z Divok.
„Město je majitelem pěti vzájemně propojených budov v Jánské ulici, kde v současné době sídlí Základní umělecká škola Kroměříž, a to kanovnických domů a budovy bývalého piaristického zpěváckého semináře. Jedná se o významné stavby v městské památkové rezervaci, proto jim věnujeme náležitou pozornost,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.
Na odstranění vlhkosti domů začalo město pracovat již v loňském roce. V suterénu kanovnického domu č. p. 31 byly kompletně odstraněny omítky stěn a kleneb, což díky provětrání prostor povede do budoucna ke snížení vlhkosti zděných konstrukcí a snížení vzlínání vody do nadzemních pater budovy. Stejné práce, tedy otlučení vápenocementových omítek, se v roce 2021 budou provádět v dalších kanovnických domech č. p. 28 – 30 a objektu zpěváckého semináře č. p. 27. „Sanační práce spočívají v kompletním ručním očištění stávajících omítek zdí a stropních konstrukcí - kleneb za použití zednických kladívek s dočištěním ocelovým kartáčem, v případě spár pak špachtlí,“ upřesnila Jana Gregorová z odboru regionálního rozvoje.
„Město za sanační úpravy ve čtyřech zmíněných sklepích zaplatí zhruba 1,5 milionu korun včetně DPH. Práce by měly probíhat od dubna do konce srpna tohoto roku. Část nákladů na sanační práce pokryje dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón poskytnutá městu ministerstvem kultury,“ sdělil tiskový mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
Soubor domů v Jánské ulici (čísla popisná 27 – 31) náleží k nejhodnotnějším architektonickým celkům Kroměříže. Vybudovány byly na popud biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna biskupským architektem a inženýrem Pietrem Giovanni Tencallou na přelomu 17. a 18. století na místě drobných řemeslnických domků, starších měšťanských domů a staré obecní šatlavy. Ve druhé polovině 20. století byly jednotlivé budovy nešetrně zrekonstruovány. Byly vzájemně propojeny, vybudovala se dvorní přístavba, byl instalován výtah a došlo i na střešní okna, výměnu dveří a oken, a odstranění původní dlažby.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž