Kroměříž opět finančně podpoří pořadatele akcí pro veřejnost

06.03.2022 10:21

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice se i v letošním roce snaží podpořit pořadatele akcí a programů pro veřejnost. Stejně jako v předchozích letech pro tyto účely vyčlenila peníze na projekt nazvaný Podpora občanské aktivity pro komunitu.
„Pro ty, kteří by chtěli pro své spoluobčany uspořádat kulturní, sportovní, společenskou či osvětovou akci, je v rozpočtu města připravena celková částka 90 tisíc korun. O finanční podporu mohou žádat pořadatelé, v tomto případě fyzické osoby, a to až do konce srpna,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.
O peníze mohou požádat obyvatelé města Kroměříže včetně místních částí. Podmínkou je, aby připravovaná akce či projekt byl určen pro obyvatele Kroměříže, konal se v letošním roce a vstup byl pro veřejnost zdarma.
„Maximální výše finančního daru na jednu akci je 10 tisíc korun a může pokrýt až stoprocentně náklady na její přípravu a organizaci. Z příspěvku lze hradit například nájemné, odměny do soutěží, zdravotnický materiál, knihy, učební pomůcky a tisk, kancelářské potřeby či propagační materiály a rovněž konzultační, poradenské a vzdělávací služby,“ upřesnila projektová manažerka a koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Michaela Jiříková.

„Žádosti je možné podávat do 31. srpna 2022 na adresu Michaela Jiříková, Město Kroměříž – Projekt Zdravé město Kroměříž, Riegrovo náměstí 149, Kroměříž. Podrobné informace o projektu Podpora občanské aktivity pro komunitu získají zájemci na webových stránkách Zdravého města www.zdravemestokromeriz.cz,“ připomněl Jan Vondrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice.

Projekt doplňuje dotační systém města, který je zaměřený na neziskové organizace, spolky i další subjekty, které působí či pořádají akce na území města. Více informací o tomto systému najdete na tomto odkazu Zastupitelé schválili program pro poskytování dotací na rok 2022 - Město Kroměříž (mesto-kromeriz.cz).
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž