Krizový štáb Zlínského jednal o strategii očkování proti covid-19

15.01.2021 11:32

ZLÍNSKÝ KRAJ – Očkovací strategií a vývojem epidemické situace se ve čtvrtek 14. ledna zabýval Krizový štáb Zlínského kraje svolaný hejtmanem Radimem Holišem.

„Ještě na začátku tohoto týdne bylo hospitalizováno 409 covid pozitivních pacientů a v intenzivní péči bylo 63 z nich. Prakticky všechny nemocnice v kraji měly téměř vyčerpanou kapacitu intenzivních lůžek a bylo tedy nutné transportovat čtyři pacienty ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci mimo Zlínský kraj. Jeden pacient směřoval ze Zlína do Fakultní nemocnice Olomouc, další dvě pacientky z Uherského Hradiště do obou fakultních nemocnic v Brně a jeden pacient rovněž z Uherskohradišťské nemocnice do nemocnice ve Znojmě. V průběhu týdne se situace mírně zlepšila, počet covid pozitivních pacientů poklesl o 10 na standardních lůžkách a o čtyři na intenzivních lůžkách. V intenzivní péči jsou lůžka stále zaplněná z více než 90 procent, není tedy ještě důvod k optimismu. Nemocnice totiž pečují i o akutní necovidové pacienty, jejichž stav vyžaduje intenzivní péči. Navíc v provozu čtyř nemocnic Zlínského kraje i nadále chybí asi 450 zdravotníků s koronavirem a s jiným diagnózami,“ informoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

lenové krizového štábu také projednali strategii očkování. „V nemocnicích ve Zlínském kraji pokračuje očkování zdravotníků. Do terénu vyrazil mobilní tým, který očkuje zaměstnance a klienty v pobytových zařízeních pro seniory. K 13. lednu bylo naočkováno 3 214 osob z řad zaměstnanců nemocnic, záchranky a praktických lékařů. Do konce týdne bude proočkována většina zaměstnanců nemocnic a postupně se očkuje v sociálních službách, kde o očkování projevilo zájem téměř 80% klientů,“  sdělil Radim Holiš..
Od pátku 15. ledna se mohou k očkování hlásit zájemci ve věku 80 a více let. Registrovat se mohou přes internet prostřednictvím centrálního rezervačního systému na adrese crs.uzis.cz. Pokud si senioři nebudou s registrací vědět rady, mohou se obrátit na rodinné příslušníky. Pokud ani toto nebude možné, mohou kontaktovat svého praktického lékaře, případně bezplatnou linku 1221.

„Spolupráci s praktickými lékaři si ještě upřesňujeme. Je potřeba dořešit některé technické věci, například převoz vakcín z distribučního místa v KNTB do jednotlivých ambulancí praktických lékařů. Ale to vyřešíme v příštích dnech. Jsme rádi, že praktici chtějí na očkování spolupracovat. Pro první registrované seniory 80 plus jsme z dodávky vakcín vyčlenili zatím vakcíny pro 500 lidí, více vakcín zatím poptáváme. Proto prosím o trpělivost. Je předpoklad, že než se na všechny dostane, může to trvat i více než čtyři týdny,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

Informace k očkování veřejnosti Zlínský kraj postupně zveřejňuje na svých webových stránkách v sekci Informace k očkování proti covid-19: https://www.kr-zlinsky.cz/in%C2%ADformace-k-ockovani-proti-covid-19-cl-5064.html

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj
Foto: Archiv KNZ