Kriminalisté z Uherského Hradiště jsou v popředí v objasňování trestných činů

31.01.2021 08:40

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - V roce 2020 se pachatelé na Uherskohradišťsku dopustili 1 189 trestných činů (objasnili jsme 72%), v roce 2019 to bylo 1 247 skutků (objasněno bylo 73,8%).

V loni nedošlo na okrese Uherské Hradiště k žádné vraždě. Násilných trestných činů jsme v roce 2020 řešili 145, což je o 15 skutků méně než v roce předešlém. K nejčastějším násilným trestným činům patřilo například úmyslné ublížení na zdraví (74), nebezpečné vyhrožování (24), porušování domovní svobody (15) či vydírání (7).

Mravnostních trestných činů jsme loni šetřili 23, což je o čtyři méně než předloni. Jednalo se zejména o případy znásilnění (4) nebo o pohlavní zneužívání (5).

Majetkových trestných činů jsme na Uherskohradišťsku v roce 2020 vyšetřovali celkem 352, což je o 4 méně než v roce 2019. Pachatelé se vloupávali do firem, obchodů, restaurací, chat, domů i bytů nebo do vozidel. Odnášeli si s sebou různé cennosti, elektroniku, nářadí, jízdní kola, kovové předměty či součástky a další vybavení. Poměrně rozšířené byly také kapesní krádeže v obchodech, restauracích a na dalších místech, která jsou přístupná pro veřejnost. Kradla se rovněž auta (19) a jízdní kola (26). Mnoho případů se týkalo také poškozování majetku (34).

Potýkali jsme se rovněž s podvodníky (55) nebo výtržníky (20) či sprejery (55). Za loňský rok evidujeme hned 89 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí. Velkou měrou se na tomto čísle podíleli řidiči, kteří usedli za volant i přes zákaz. Řidiči se také dopouštěli trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, a to ve 170 případech. Za rok 2020 evidujeme 62 skutků zanedbání povinné výživy, kdy rodiče neplatili výživné na své děti.

V loňském roce odhalili kriminalisté bezmála tři desítky případů, které souvisely s drogovou trestnou činností. Ve dvaceti případech se pachatelé dopustili nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Nejčastěji vyráběnou, přechovávanou a prodávanou drogou byl pervitin a marihuana.

Hospodářských trestných činů jsme loni vyšetřovali celkem 137, tedy o 52 méně než v roce 2019. V těchto případech se nejčastěji jednalo o neoprávněné držení platební karty (14), podvod (20), úvěrový podvod (51), zpronevěru (9) a daňové delikty. Tyto skutky jsou většinou velmi rozsáhlé a složité. Charakteristické jsou také vysoké škody na majetku a skrytá jednání, která často vyjdou najevo až po delší době. Loni jsme zajistili majetkové hodnoty a výnosy z trestné činnosti v celkové výši přes dva miliony korun.

Ze 752 stíhaných osob bylo 633 mužů, 116 žen, 3 právnické osoby, 279 recidivistů, 61 cizinců, 11 pachatelů mladších patnácti let a 22 pachatelů ve věku patnáct až sedmnáct let. Trestnou činnost pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek spáchalo minimálně 322 pachatelů.

V rámci přestupkového jednání jsme loni zaevidovali 14 731 přestupků, předloni 18 898. Bezmála deset tisíc přestupků jsme řešili na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Přestupků proti majetku bylo více jak 900 a 1 179 přestupků evidujeme na úseku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.

Simona Kyšnerová, tisková mluvčí PČR Uherské Hradiště

Ilustrační foto: Archiv KNZ