Kriminalisté na Kroměřížsku byli vloni úspěšní při objasňování trestných činů

29.01.2021 16:21

KROMĚŘÍŽSKO - V roce 2020 se pachatelé na Kroměřížsku dopustili 1 218 trestných činů (objasnili jsme 67,3%), v roce 2019 to bylo 1 300 skutků (objasněno bylo 68,8%).

V loni došlo na okrese Kroměříž k jedné vraždě ve stádiu pokusu. Násilných trestných činů jsme v roce 2020 řešili 158, což je o 9 skutků méně než v roce předešlém. K nejčastějším násilným trestným činům patřilo například úmyslné ublížení na zdraví (79), porušování domovní svobody (23), nebezpečné vyhrožování (15), loupež (15) či vydírání (7).

Mravnostních trestných činů jsme loni šetřili 23, což je o 6 méně než předloni. Jednalo se zejména o případy znásilnění (5) nebo o pohlavní zneužívání (6).

Majetkových trestných činů jsme na Kroměřížsku v roce 2020 vyšetřovali celkem 390, což je o 12 více než v roce 2019. Pachatelé se vloupávali do firem, obchodů, restaurací, chat, domů i bytů nebo do vozidel. Odnášeli si s sebou různé cennosti, elektroniku, nářadí, jízdní kola, kovové předměty či součástky a další vybavení. Poměrně rozšířené byly také kapesní krádeže v obchodech, restauracích a na dalších místech (17), která jsou přístupná pro veřejnost. Kradla se rovněž auta (20) a jízdní kola (8). Další případy se týkaly například poškozování majetku (22).

Potýkali jsme se rovněž s podvodníky (41) nebo výtržníky (36) či sprejery (24). Za loňský rok evidujeme hned 104 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí. Velkou měrou se na tomto čísle podíleli řidiči, kteří usedli za volant i přes zákaz. Řidiči se také dopouštěli trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky (101). Za rok 2020 evidujeme 53 skutků zanedbání povinné výživy, kdy rodiče neplatili výživné na své děti.

V loňském roce odhalili kriminalisté přes tři desítky případů, které souvisely s drogovou trestnou činností. V jednatřiceti případech se pachatelé dopustili nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Nejčastěji vyráběnou, přechovávanou a prodávanou drogou byl pervitin a marihuana.

Hospodářských trestných činů jsme loni vyšetřovali celkem 165, tedy o 30 méně než v roce 2019. V těchto případech se nejčastěji jednalo o neoprávněné držení platební karty (36), podvod (22), úvěrový podvod (30), zpronevěru (5) a daňové delikty. Tyto skutky jsou většinou velmi rozsáhlé a složité. Charakteristické jsou také vysoké škody na majetku a skrytá jednání, která často vyjdou najevo až po delší době.

Loni jsme zajistili majetkové hodnoty a výnosy z trestné činnosti v celkové výši přes 7 milionů korun.

Ze 781 stíhaných osob bylo 625 mužů, 148 žen, 8 právnických osob, 292 recidivistů, 28 cizinců, 28 pachatelů mladších patnácti let a 40 pachatelů ve věku patnáct až sedmnáct let. Trestnou činnost pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek spáchalo minimálně 254 pachatelů.

V rámci přestupkového jednání jsme loni zaevidovali 10 347 přestupků, předloni 13 056. Více jak osm tisíc přestupků jsme řešili na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Přestupků proti majetku bylo 727 a 726 přestupků evidujeme na úseku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.

Simona Kyšnerová, tisková mluvčí kroměřížské policie

Ilustrační foto: Policie ČR