Krajští zastupitelé budou schvalovat dotace pro divadla ve Zlíně a v Uherském Hradišti

04.04.2021 08:28

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ve Zlínském kraji působí dva profesionální divadelní soubory, a to Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště.
„K oběma těmto divadlům s celokrajskou působností přistupuje Zlínský kraj jednotně a k jejich vícezdrojovému financování pravidelně přispívá formou individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje shodnou částkou ve výši dvou milionů korun,“ sdělila krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Zlínský kraj tedy Slováckému divadlu i Městskému divadlu Zlín pravidelně přispívá formou individuálních dotací, podpora se pohybuje ve výši dvou milionů korun. O stejnou částku požádala divadla i letos. Radní Zlínského kraje doporučili krajskému zastupitelstvu poskytnutí dotace v této výši schválit,“ uvedla radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, odpovědná za oblast kultury.

Text a foto:Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj