Krajští úředníci pomáhali uklízet svět

28.03.2022 14:06

ZLÍNSKÝ KRAJ - Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje se i v letošním roce zapojili do akce Ukliďme svět, ke které se po celém světě přidávají tisíce dobrovolníků, a v okolí zlínské Vršavy uklízeli poházené odpadky. V České republice dobrovolnickou úklidovou akci zaštiťuje Český svaz ochránců přírody.
„Cílem akce je nejen uklidit nepořádek, ale také upozornit, že odhazovat odpadky do přírody není ta správná cesta. Jsem ráda, že se kolegové z úřadu do akce opět zapojili a dokázali, že Zlínský kraj bere společenskou odpovědnost vážně,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.
„V lokalitě cyklostezky v okolí Vršavy ve Zlíně 25 zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje nasbíralo několik pytlů odpadků. Mezi věcmi, které lidé ‚odložili‘ do přírody, nechyběly např. staré kolečkové brusle, dětský kočárek či poklice od auta. Do dobrovolnických úklidových akcí se zájemci mohou zapojit kdykoliv během roku,“ dodala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto z úklidu: Zlínský kraj