Krajští radní podpořili více než padesátku projektů na obnovu venkova

10.04.2021 15:14

ZLÍNSKÝ KRAJ – Poskytnutí dotací z Programu na podporu obnovy venkova projednali krajští radní a doporučili je ke schválení krajskému zastupitelstvu. Konkrétně se jedná o 52 projektů, mezi které mají být rozděleny dotace v souhrnné výši 34,7 milionu korun.
„Z tohoto krajského dotačního programu jsou podporovány především projekty menších obcí, směřující k obnově a údržbě obecního majetku, zpracování územních plánů, ochraně životního prostředí či rozvoji sítě dálkových a regionálně významných cyklotras ve Zlínském kraji. Podporovány jsou rovněž projekty obcí ze znevýhodněných území, pilotně z území Morkovska na Kroměřížsku. Jde zejména o akce, které jsou prioritou obce či velkou zátěží pro obecní rozpočet,“ sdělil náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj kraje.
„Mezi projekty, které krajští radní doporučili zastupitelům k podpoře, jsou například bezbariérové řešení autobusové zastávky a parkování pro potřeby ZŠ a MŠ ve Střelné, rekonstrukce víceúčelového hřiště v Sušicích, oprava místních komunikací ve Troubkách – Zdislavicích, oprava chodníku v Šelešovicích, příprava výstavby cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na Hornolidečsku nebo návrhy územních plánů obcí Březnice, Salaš a Staré Hutě,“ vyjmenovala krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Co se týká znevýhodněného území Morkovska, pro jeho 12 obcí pod 500 obyvatel, s vysokou mírou nezaměstnanosti a indexem stáří vyšším než 100, byl nastaven dotační titul, který jim umožnil řešit prioritní problém obnovy obecního majetku s až 70% dotací (2 miliony korun/rok až 3,5 milionu korun/ 3 roky). Projekty předložily všechny obce a využily tak dotační příležitost pro rozvoj svého území,“ dodal Lubomír Traub.

Zastupitelé budou přidělení dotací schvalovat na svém zasedání 19. dubna 2021.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Foto: Archiv SNZ