Krajští radní podpořili 56 projektů na obnovu venkova

15.04.2022 15:53

ZLÍNSKÝ KRAJ – Poskytnutí dotací z Programu na podporu obnovy venkova projednali krajští radní a doporučili je ke schválení krajskému zastupitelstvu. „Konkrétně se jedná o 56 projektů, mezi které mají být rozděleny dotace v souhrnné výši 50,675 milionu korun,“ řekla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
„Z tohoto krajského dotačního programu jsou podporovány především projekty menších obcí, směřující k obnově a údržbě obecního majetku, zpracování územních plánů, ochraně životního prostředí či rozvoji sítě dálkových a regionálně významných cyklotras ve Zlínském kraji. Podporovány jsou rovněž projekty obcí z ohrožených území. Jde zejména o akce, které jsou prioritou obce či velkou zátěží pro obecní rozpočet,“ sdělil náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj kraje.
Mezi projekty, které krajští radní doporučili zastupitelům k podpoře, jsou například revitalizace středu obce Bratřejov, rekonstrukce volnočasového centra ve Svárově, renovace zázemí sportovně-kulturního areálu Veselá, rekonstrukce střechy kulturního domu v Nítkovicích, úprava křižovatky v Martinicích, II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na Hornolidečsku nebo zpracování územních plánů obcí Růžďka, Sazovice a Seninka.
Zastupitelé budou přidělení dotací schvalovat na svém zasedání 2. května.

Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj

Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh. Foto: Archiv SNZ