Krajští radní podpořili 12 vodohospodářských projektů obcí

04.09.2022 15:14

ZLÍNSKÝ KRAJ – Přidělení dotací z programu na podporu vodohospodářské infrastruktury 12 obcím, a to v souhrnné výši 27,086 milionu korun, projednala Rada Zlínského kraje a doporučila krajskému zastupitelstvu jejich schválení.

„Tyto finanční prostředky obcím pomohou při realizaci projektů na zlepšení zásobování kvalitní pitnou vodou, poklesu vypouštěného znečištění či zvýšení množství čištěných odpadních vod,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

„Podpořili jsme například odkanalizování obce Míškovice, modernizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod Rusava, opravu vodovodu v Suché Lozi, doplnění vodovodu v Hostějově, prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu v obci Police nebo projekt vodárny Haluzice. Vzhledem k vysoké kvalitě předložených projektů i naléhavosti jejich řešení jsme na základě doporučení hodnotitelské komise rozhodli o navýšení alokace programu o více než 10 milionů korun," sdělila Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje, která je zodpovědná za oblast životního prostředí.

O dotace si mohly zažádat obce do 2 000 obyvatel nebo svazky obcí, z nichž každá obec ve svazku dotčená realizací projektu má do 2 000 obyvatel. Dotace bylo možno získat v rozmezí od 50 tisíc až do 10 milionů korun.

Krajští zastupitelé budou přidělení dotací obcím schvalovat na svém zasedání 12. září.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj