Krajská tripartita žádá vládu o okamžité kroky ke skutečnému snížení cen energií a pohonných hmot

28.06.2022 08:40

ZLÍNSKÝ KRAJ – Členové zlínské tripartity žádají vládu, aby okamžitě učinila maximální kroky ke snížení cen energií a pohonných hmot. Tento požadavek vzešel z jednání 28. plenární schůze tripartity, která se zabývala aktuální situací na trhu práce, hospodařením krajských nemocnic i dopady zdražování na občany a podniky v regionu.
„Účastníci tripartity vzali na vědomí zprávy o činnosti expertních komisí. Výstupy komise pro zdravotnictví v zastoupení náměstkyně Olgy Sehnalové přednesl vedoucí Odboru zdravotnictví krajského úřadu Karol Muránsky. Zprávu z komise pro dopravu prezentoval náměstek Radek Doležel a zprávu z ekonomické komise představil náměstek David Vychytil,“ informovala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Tripartita se věnovala tématu sílícího sociálního napětí ve společnosti a obav občanů i firem z nárůstu cen energií. „Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje jednomyslně schválila usnesení, v němž my, členové delegací veřejné správy, zaměstnavatelů a odborových organizací, společně žádáme Vládu České republiky učinit okamžitě maximální kroky ke skutečnému snížení cen energií a pohonných hmot a snížení dopadu nákladů na občany, firmy a složky státu,“ sdělil hejtman Radim Holiš. 
Podle informací ředitelky krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Zlíně Miriam Majdyšové má v současné době Zlínský kraj třetí nejmenší nezaměstnanost v celé zemi. Momentálně v regionu pracuje dva a půl tisíce cizinců, mezi nimiž jsou také Ukrajinci. Během uprchlické vlny je pracovní trh nasál, aniž by o práci přišli domácí občané. Ve Zlínském kraji bylo vysoké zastoupení Ukrajinců už před válečným konfliktem.
Zástupkyně Krajské hospodářské komory ZK přiblížily web projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Predikce trhu práce, který pomáhá předvídat vývoj personálních požadavků v jednotlivých oborech.

Text a foto: Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj