Krajská galerie představuje tvorbu manželů Armutidisových

31.07.2021 11:02

ZLÍN - V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je aktuálně k vidění výstava manželů Ireny a Nikose Armutidisových, kteří přistupují k výtvarné tvorbě prostřednictvím odlišných výtvarných médií. Nikos je především sochařem, věnuje se ale i malbě. Irena působí jako výtvarná fotografka a je činná i v oblasti pedagogiky a kurátorství. Oba autoři budou také přítomni na komentované prohlídce, která proběhne 17. srpna v 17.00 hodin.
„Společná prezentace manželů Ireny a Nikose Armutidisových představuje konfrontaci sochařských, malířských a fotografických objektů. Vystavená díla spojuje na jedné straně geometrizace krajiny, na straně druhé abstraktní geometrizovaný materiál,“ přiblížila výstavu její kurátorka Ladislava Horňáková.
Irena Armutidisová (1956) ve svých fotografických obrazech reaguje na reálné jevy ve venkovské krajině, jež jsou v médiu fotografie konceptualizovány do podoby abstraktního, takřka geometrického tvaru. „Na výstavě představuje například fotografie z cyklů Imaginární horizonty, Horizonty mlhy, Linie a struktura v krajině, Zimní. Vedle fotografické tvorby se aktivně podílí na dění v oblasti soudobé fotografie a věnuje se i pedagogické a kurátorské činnosti. Působila také jako děkanka Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,“ sdělila Šárka Michalíková z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Nikos Armutidis (1953) se ve své tvorbě na jedné straně orientuje na portrétní tvorbu spočívající na reálném základě (např. busty Franze Kafky a Jana Wericha v Praze, Alfonse Muchy, Karla Kraugartnera nebo kardinála Dietrichsteina v Mikulově, Vladimíra Menšíka v Ivančicích či Lea Eitingera v Lomnici, bronzová socha Gregora Johanna Mendela pro aulu Mendelovy univerzity v Brně nebo plastika Jana Amose Komenského pro Velkou Bíteš).
„Na druhé straně pracuje s objekty, v nichž se dostává na pomezí minimalismu a stereometrické abstrakce. K obdobným tématům dospívá rovněž ve svých malířských pracích, které v abstraktním zobecnění představují zajímavou konfrontaci s trojrozměrnými díly. Patří mezi přední české sochaře a jeho volná tvorba představuje široký záběr od kreseb, maleb a volných, abstraktních plastik po práce spojené se společenskými zakázkami,“ dodala Petra Štrofová, PR manažerka.

Výstava je k vidění ve 14|15 Baťově institutu v 1. podlaží budovy 14 do 22. srpna. Další informace na www.galeriezlin.cz.
Vlastimil Langer

Zdroj: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Foto: Dalibor Novotný