Kraj vyjednává prostředky na dofinancování sociálních služeb

10.06.2022 12:05

ZLÍNSKÝ KRAJ – O zhruba 450 milionů korun méně, než je potřeba, obdržel letos Zlínský kraj od státu na financování sociálních služeb na svém území. Proto se nyní ve spolupráci s ostatními kraji snaží vyjednat se státem jejich potřebné dofinancování. Informovala o tom statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.
„I když současná finanční situace v sociálních službách není vůbec snadná, snažíme se společně s poskytovateli dělat maximum pro to, abychom kvalitu sociální péče i přes nezbytná úsporná opatření udrželi v našem kraji na vysoké úrovni. Bez dodatečné peněžní podpory státu to ale půjde jen stěží. 

Proto se ve  spolupráci s ostatními kraji snažíme vyjednat prostředky na dofinancování sociálních služeb. Komise Rady Asociace krajů České republiky pro sociální věci zpracovala analytické podklady napříč kraji, které by měly být následně využity Ministerstvem práce a sociálních věcí k vyjednávání s Ministerstvem financí o případném dofinancování sociálních služeb pro letošní rok. Rozhodnutí o dofinancování by mělo být známo nejpozději do července, abychom na úrovni krajů byli schopni finanční prostředky efektivně rozdělit,“ řekla Hana Ančincová s tím, že o aktuálním stavu informovala prostřednictvím oficiálního dopisu všechny poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji.

„Kritickou situaci řešil Zlínský kraj už na začátku letošního roku, kdy byla kvůli státnímu rozpočtovému provizoriu zpožděna platba státu krajům na financování sociálních služeb, a kraj tak musel přímo ze svého rozpočtu poskytnout více než šesti desítkám provozovatelů sociálních služeb návratnou finanční výpomoc přesahující 615 milionů korun, aby nebyl ohrožen jejich provoz,“ dodala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Ilustrační foto: Archiv SNZ