Kraj vyčlenil prostory pro dočasné ubytování uprchlíků, zajistil také péči o ukrajinské seniory a opuštěné děti

30.03.2022 12:01

ZLÍNSKÝ KRAJ – Vyčlenění prostor vhodných pro dočasné ubytování lidí prchajících z Ukrajiny před válkou schválila Rada Zlínského kraje. Jedná o prostory, které využívají příspěvkové organizace kraje. Jejich celková kapacita je 337 lůžek.
„Tyto prostory jsme vytipovali po domluvě s řediteli našich příspěvkových organizací. Jde především o internáty a domovy mládeže, které provozují střední školy,“ informoval hejtman Radim Holiš s tím, že vymezení těchto prostor bude podkladem pro uplatnění nároku na kompenzační příspěvek na ubytování od státu.
Ředitelé příspěvkových organizací budou pravidelně informovat Zlínský kraj prostřednictvím oddělení pro zvláštní úkoly o obsazenosti a využití vyčleněných prostor tak, aby měl kraj vždy aktuální informace o jejich vytíženosti.
„V neděli 27. března přijal Zlínský kraj na základě požadavku Národního asistenčního centra pomoci Ukrajině (NACPU) 27 uprchlíků z Jihomoravského kraje. Krajské asistenční centrum ve Zlíně jim zjistilo ubytování ve Valašských Kloboukách,“ sdělila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Pro uprchlíky je třeba zajistit nejen nouzové ubytovací prostory, ale také posílit kapacity sociálních a krizových služeb. „Proto jsme na Radě Zlínského kraje rozhodli o zřízení až 24 nových lůžek v objektu Velehrad – Salašská pro osoby seniorského věku, které přijdou do Zlínského kraje z válkou zasažené Ukrajiny a jejich stav se v průběhu cesty či pobytu tady zhorší natolik, že budou potřebovat pobytovou sociální péči,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.
Nová lůžka vzniknou v aktuálně nevyužívaných prostorách objektu, kde byla v roce 2020 z důvodu protiepidemických opatření dočasně provozována odlehčovací služba v pobytové formě. Tyto prostory byly v roce 2020 upraveny a nyní je možné je opět dočasně využít. Spuštění služby se předpokládá nejdříve od 1. května, s trváním do konce letošního roku. Poskytovatelem služby bude příspěvková organizace Zlínského kraje Sociální služby Uherské Hradiště, které je v současné době objekt ve Velehradě svěřen k hospodaření.
Velkou část uprchlíků z Ukrajiny tvoří děti, mohou mezi nimi být i ty bez doprovodu dospělých. Dočasný pobyt dětem do věku 18 let, o které se momentálně nemůže postarat vlastní rodina, zajišťuje ve Zlínském kraji jediné takové zařízení, a to Dětské centrum Zlín sídlící v Čiperově vile.
„Abychom předešli tomu, že ve Zlínském kraji nebude možné zajistit dočasnou krizovou pomoc opuštěným dětem z Ukrajiny, rozhodli jsme o navýšení kapacity tohoto zařízení až o 12 lůžek, to znamená celkově až na 23 lůžek,“ řekla Hana Ančincová.
Do půlnoci 28. března bylo v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině registrováno celkem 6739 uprchlíků. Do asistenčního centra v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně si přichází vyřídit potřebné doklady ve všední dny mezi 150 – 200 lidmi, o víkendu pak 100 – 150 lidí.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj