Kraj více než dvěma miliony korun podpoří letos sociálně zdravotní aktivity

15.02.2021 13:50

ZLÍNSKÝ KRAJ – Program na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2021 schválila Rada Zlínského kraje. Rozděleno v něm bude 2,3 milionu korun. Podpořeny budou aktivity v oblasti seniorů a osob se zdravotním postižením, dále v oblasti rodin a dárců krve a podpory se dočká také posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb.

„Cílem našeho programu je zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, dále zlepšení zdravotního, fyzického a psychického stavu seniorů či osob se zdravotním postižením, posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnosti, zvýšení motivace k dárcovství krve prostřednictvím ocenění dárců a také zabezpečení bezbariérového prostředí,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

„Na jeden projekt mohou žadatelé získat dotaci ve výši 10 tisíc až 100 tisíc korun. Příjem žádostí probíhá do 15. února. Podrobnější informace k podávání žádostí jsou uvedeny na webu Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/soc01-21-program-na-podporu-socialne-zdravotnich-aktivit-aktuality-16681.html,“ dodal Jan Vandík z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: Archiv KNZ