Kraj uvolnil dotace pro hasiče, záchranáře i Červený kříž

22.01.2022 11:51

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí dotací 200 tisíc korun Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje a stejnou částku 200 tisíc Horské službě ČR. Radní rovněž schválili dotaci 50 tisíc korun pro Oblastní spolek Českého červeného kříže.
„Těmito dotacemi podporujeme činnost zcela nepostradatelných složek Integrovaného záchranného systému, který zásadním způsobem pomáhá při zvládání všech mimořádných a krizových situací,“ řekl hejtman Radim Holiš.
Dotace 200 tisíc korun pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje je určena na cvičení složek IZS, na údržbu zásahových oděvů a plnění tlakových lahví izolačních dýchacích přístrojů pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v letošním roce.
„Dotace 200 tisíc korun pro Horskou službu ČR přispěje na záchrannou činnost a poskytování první pomoci v oblasti Beskyd ve Zlínském kraji. Dotace 50 tisíc korun pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín poslouží na připravenost humanitárních jednotek, které v případech různých neštěstí a katastrof pomáhají poskytovat první pomoc lehce zraněným osobám. Právě těch bývá podle statistik při katastrofách nejvíce a je třeba je ošetřit, zatímco se profesionální jednotky starají o těžce zraněné,“ řekla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.  
Kromě těchto již schválených dotací také radní Zlínského kraje doporučují zastupitelům podpořit částkou v celkové výši 2,5 milionu korun čtyři okresní sdružení hasičů na akce a činnost nadregionálního významu.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: HZS Zlínského kraje