Kraj uvolní půl milionu korun na prevenci rizikových typů chování

02.01.2021 15:24

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští radní schválili Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování. Školy budou moci na své preventivní programy získat částku v celkové výši 500 tisíc korun.
„Školy a školská zařízení zastávají důležitou roli nejen v oblasti vzdělávání, ale i v předcházení vzniku rizikového chování žáků a studentů. S dětmi a dospívajícími je potřeba výchovně pracovat, pomáhat vytvářet úctu k životu, k druhým lidem i k sobě samým. Projekty zacílené na prevenci rizikových typů chování pomáhají předcházet šikaně, závislostem, sebepoškozování a jiným patologickým projevům,“ řekla radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast kultury a školství.
„Na jeden projekt mohou žadatelé získat dotaci ve výši 20 tisíc až 50 tisíc korun. Příjem a registrace žádostí o dotaci v Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování bude probíhat od 25. ledna do 12. února 2021 do 12:00 hodin,“ upřesnila Adéla Čuříková z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.
V této lhůtě je nutné žádost doručit na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, případně zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku). Další podrobnosti týkající se dotačních programů jsou zveřejněny na webových stránkách Zlínského kraje.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj