Kraj uspořádal seminář o dluhovém poradenství

20.07.2021 08:32

ZLÍNSKÝ KRAJ – Seminář Novela exekučního řádu a insolvenčního zákona se v pátek 16. července uskutečnil v sídle Zlínského kraje. „Seminář určený pracovníkům městských úřadů a poskytovatelům sociálních služeb, kteří se věnují lidem v nepříznivé sociální situaci, připravila občanská poradna Pod křídly ve spolupráci s oddělením organizačních činností a neziskového sektoru Krajského úřadu Zlínského kraje,“ uvedla krajská tisková mluvčé Soňa Ličková.
„Účastníci semináře byli seznámeni se změnami insolvenčního zákona a jejich dopadu na praxi. Jde o to, aby pracovníci, kteří se věnují lidem v tíživé sociální situaci, měli dostatek informací a mohli je předat dál,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí a neziskový sektor.
Občanská poradna Pod křídly sídlí v Komunitním centru ve Valašském Meziříčí a poskytuje odborné sociální poradenství formou rad, informací a pomoci lidem od 16 let, kteří se na ni obrátí a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi a nedovedou ji řešit vlastními silami. Občanská poradna usiluje o to, aby uživatelé služby věděli, jaká mají práva, jak je mohou hájit, znali dostupné služby a možnosti řešení své situace. Podle údajů Exekutorské komory bylo v červnu roku 2020 ve Zlínském kraji v exekuci celkem 144 460 osob.

Více o Občanské poradně Pod křídly zájemci najdou na stránkách https://www.opvm.cz/.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj