Kraj se postará o děti zaměstnanců IZS, nemocnic a sociálních služeb

02.03.2021 11:02

ZLÍNSKÝ KRAJ – Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš vydal s účinností od 1. března opatření, kterým určuje vzdělávací zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 2 do 10 let. „Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, policie, poskytovatelů zdravotních služeb, sociálních služeb, zaměstnanci Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, příslušníky ozbrojených sil, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky škol a školských zařízení, zaměstnanci školního stravování, Finanční správy, České pošty, Ministerstva vnitra a další zaměstnanci podílející se na zajištění funkce kritické infrastruktury,“ sdělila Adéla Čuříková z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.
„Musíme se postarat o děti zaměstnanců, kteří jsou důležití pro chod státu. Potřebujeme, aby zdravotní sestry chodily dál do práce a nemusely zůstat doma s dětmi po uzavření základních i mateřských škol. Proto jsme určili školy, které zajistí péči o děti již od 2 let věku. Fungovat budou i o jarních prázdninách,“ informoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.
Určená vzdělávací zařízení budou vykonávat péči o děti ve skupinách nejvýše po 30 dětech až do skončení nouzového stavu. „Pomoc nabízíme i učitelům, kteří učí své žáky distanční formou. I ti mohou své děti umístit do určených škol, aby se i nadále mohli věnovat práci. Je také důležité poděkovat všem pracovníkům určených škol za jejich přístup a osobní nasazení,“ doplnila krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj