Kraj schválil strategii rozvoje venkova a uvolní do této oblasti významné dotace

08.01.2022 14:41

ZLÍNSKÝ KRAJ - Radní Zlínského kraje schválili Program na podporu obnovy venkova, který v pěti dotačních titulech poskytuje obcím příležitost uskutečnit projekty zacílené na obnovu obecního majetku, zpracování územních plánů, ochranu životního prostředí, rozvoj ohrožených území a podporu cyklistiky.  Kraj pro tento účel uvolnil přes 50 milionů korun.

„Cílem programu je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru, které si obce samy vydefinovaly, dle svých priorit a potřeb. Prostřednictvím projektů, které jsou důležité pro rozvoj a na které nemají dostatečné finanční prostředky, jim bude umožněna tato realizace. Tímto přispějeme ke zlepšení podmínek života v obcích našeho kraje,“ řekl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj, územní plánování a cestovní ruch.

„Obce mohou předkládat žádosti na realizaci konkrétních projektů na Odbor strategického rozvoje Zlínského kraje v termínu od 24. ledna do 24. února,“ řekla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
Program na podporu obnovy venkova má pro rok 2022 k dispozici částku 50, 881mil. korun, která bude rozdělena do jednotlivých dotačních titulů takto:

Dotační titul 1 – Projekty na obnovu obecního majetku. Právě do tohoto dotačního titulu se promítly konkrétní požadavky obcí vzešlé z dotazníkového šetření, kde si obce samy řekly své priority. Jsou to rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, případně kraje; komplexní úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně; rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených především na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci. Vyčleněno je 13, 881 mil. korun.

Dotační titul 2 – Projekty na zpracování územních plánů. Jedná se o zpracování návrhu územního plánu obce, případně jeho změny vyvolané požadavkem nebo činností státní správy. Vyčleněn je jeden milion korun.

Dotační titul 3 – Projekty na ochranu životního prostředí. Z těchto dotací je možné vybudovat a revitalizovat stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, pořídit obecní mobiliáře, instalovat herní prvky do základních a mateřských škol či vybavit sportoviště s využitím materiálů z recyklovaných odpadů. K dispozici je jeden milion korun.

Dotační titul 4 – Projekty na obnovu a rozvoj ohrožených území. Tento dotační titul navazuje na pilotní titul zaměřený v letech 2019-2021 na obnovu znevýhodněných území 12 obcí místní akční skupiny Hříběcí Hory. Nyní se nově soustředí na podporu 30 ohrožených obcí vymezených v Aktualizaci strategie  rozvoje venkova do roku 2030 podle 28 posuzovaných kritérií (viz file:///C://Downloads/strategie-rozvoje-venkova-final.pdf). Z titulu lze realizovat komplexní úpravy veřejných prostranství, obnovu objektů a ploch občanské vybavenosti orientovaných na poskytování služeb v obci. Dotace mohou být využity také na modernizaci místních komunikací, zasíťování obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů nebo propojení obecních objektů optickou sítí s vysokou propustností. Vyčleněno je 10 milionů korun.

Dotační titul 5 – Projekty na podporu cyklistiky. Dotace jsou určeny na zpracování projektové dokumentace na výstavbu dálkových a regionálně významných cyklistických stezek a na spolufinancování výstavby těchto stezek. Vyčleněno je 25 milionů korun.

Další podrobné informace jsou zveřejněny na webu Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/rp02-22-program-na-podporu-obnovy-venkova-aktuality-17467.html.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj, Archiv SNZ