Kraj schválil dotační programy na kulturní akce regionálního významu a na obnovu kulturních památek

07.01.2022 08:58

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pět milionů korun rozdělí v letošním roce Zlínský kraj na podporu kulturních akcí regionálního významu a dalších pět milionů půjde na stavební obnovu kulturních památek. V prosinci o tom rozhodla o tom krajská rada. Výzvy k předkládání žádostí jsou zveřejněny na webu Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-a-granty-cl-246.html.
Pokud jde o dotace na stavební obnovu památek, žádosti je nutné odevzdat v termínu od 24. ledna do 4. února. „Snahou kraje je podpořit renovaci památek, které se nacházejí ve špatném stavu, ovšem nikoliv zaviněním ze strany vlastníka, a zabránit jejich nevratnému zničení,“ uvedla radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.
„Žadatelé mohou získat dotaci v rozpětí od 35 tisíc do 300 tisíc korun. Kulturní památkou se rozumí nemovitost zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky; památkou místního významu je hmotný artefakt vykazující uměleckou, architektonickou, uměleckořemeslnou či krajinnou hodnotu, kdy tyto hodnoty dle současného stavu poznání nedosahují celostátního, nýbrž pouze místního významu,“ vysvětlila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
V případě druhého schváleného programu – na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu – bude krajský úřad v termínu od 21. do 31. ledna přijímat žádosti o dotace na akce konané od začátku roku do konce srpna.
„Program je určen na rozvoj neprofesionální i profesionální kultury, zájmové umělecké činnosti, uměleckých výstav, nekomerčních festivalů a podobných akcí, které významně přispívají ke kvalitní živé kultuře našeho kraje. I letos se podařilo navýšit celkový finanční objem dotací na pět milionů korun. Máme snahu podpořit kulturu, která velmi utrpěla v těžké covidové době. Program je rozdělen na dvě kola, kdy letní měsíce se překrývají,“ sdělila radní Zuzana Fišerová s tím, že pro první kolo jsou připraveny tři miliony, pro druhé pak dva miliony. Minimální výše dotace na jeden projekt je 10 000 korun, maximální výše je stanovena na 60 tisíc korun.
Pro akce pořádané od července do prosince bude v květnu vyhlášena druhá výzva.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj