Kraj sbírá žádosti o kotlíkové dotace. Čas na jejich podání je do konce srpna

09.08.2022 09:05

ZLÍNSKÝ KRAJ – Od 14. června, kdy byl spuštěn sběr žádostí o kotlíkové dotace, jich eviduje Zlínský kraj celkem 722. Poslední termín pro jejich předložení je 31. srpna do 17:00. „Počet žadatelů zatím nedosahuje počtu lidí, kteří v první fázi vyplnili dotazníkový formulář. Takzvanou ‚předžádost‘ od října 2021 vyplnilo 3 424 lidí a kraj si tak mohl od Ministerstva životního prostředí zažádat o částku 455 550 000 Kč,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Kotlíkové dotace se nyní zaměřují na nízkopříjmové domácnosti, kde jeden člen v loňském roce vydělal maximálně 170 900 Kč čistého příjmu, nebo domácnosti složené ze seniorů, kteří pobírají starobní důchod, či z osob pobírajících invalidní důchod 3. stupně. Těmto žadatelům pokryje nová kotlíková dotace až 95 % nákladů na výměnu kotle.
V zájmu zajištění maximálního komfortu pro žadatele kraj do zpracování žádostí zapojil pracovníky místních akčních skupin a okresních měst. „Ty jsme proškolili, metodicky je vedeme a pravidelně se s nimi potkáváme a diskutujeme sporné, nejasné a jinak problematické situace. Zpracování žádostí a vyúčtování místními akčními skupinami a pracovníky okresních měst je pro všechny žadatele, kteří vyměňují kotel v nemovitosti na našem území, zdarma. Službu plně hradí Zlínský kraj,“ popsal Lubomír Traub, náměstek pro strategický rozvoj. Na pracovníky místních akčních skupin se může obrátit kdokoli, kdo si neví s podáním žádostí rady anebo nedisponuje dostatečnou technikou.
„Zároveň bych chtěl varovat občany před nekalými praktikami některých zprostředkovatelských či dodavatelských firem, které nabízí zpracování žádostí za nemalý poplatek nebo naoko zdarma. Cenu za zpracování si však promítnou do nákladů na výměnu kotle, což celou realizaci žadateli výrazně prodražuje. Dosud přijaté žádosti o poskytnutí dotace, které nejsou z pera místních akčních skupin, vykazují obrovskou chybovost,“ upozornil Lubomír Traub.
Na výměnu kotle budou mít žadatelé dostatek času, proto doporučujeme, aby této možnosti využili a o dotaci si do konce srpna zažádali. Na výměnu mají čas dva roky od podpisu smlouvy, až do 30. září 2025.
Dotace jsou určeny na výměny kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují minimálně třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Tyto staré kotle je možné vyměnit za tepelná čerpadla, kotle na biomasu ruční, automaty nebo plynové kondenzační. Dotace nejsou určeny na výměnu starých plynových kotlů. Na dotace na zastaralá topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám Státního fondu životního prostředí.
Zlínský kraj doposud realizoval tři programy „kotlíkových dotací“, v rámci kterých bylo vyměněno celkem 4977 kotlů a proplaceno 556 886 585 korun.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj