Kraj přispěje na údržbu zvláště chráněných území

14.07.2021 12:49

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští radní schválili poskytnutí finančního příspěvku na zajištění péče o zvláště chráněná území. „Na údržbu 31 pozemků rozdělí kraj jejich vlastníkům nebo nájemcům celkem 729 220 korun,“ sdělila krajská tisková mluvčí Soňa Ličková. 

„Finance jsou určené na posečení louky včetně odstranění sena, dále na instalaci pachových repelentů proti poškození území a okusu zvěře,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za životní prostředí, zemědělství a venkov.  

Kraje mají ze zákona povinnost zajistit péči o zvláště chráněná území a mohou uzavírat písemné dohody s vlastníky či nájemci pozemků, provádějícími tuto údržbu a poskytnout jim finanční příspěvek. Výše finančního příspěvku je ovlivněna pracností údržby, tedy velikostí udržované plochy, použitou technologií při likvidaci trávy nebo sena, množstvím a velikostí likvidovaných dřevin, členitostí terénu apod.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj