Kraj přispěje k záchraně volně žijících živočichů

04.02.2021 12:21

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 150 tisíc korun Záchranné stanici volně žijících živočichů v Bartošovicích. Dále krajští radní doporučili Zastupitelstvu kraje ke schválení dotaci ve výši 350 tisíc korun Záchranné stanici volně žijících živočichů v Buchlovicích a dotaci ve výši 500 tisíc korun spolku LÍSKA, z. s. Informaci poskytla Adéla Čuříková z oddělní komunikace a vtahů s veřejností.

„Záchranné stanice volně žijících živočichů poskytují zraněným živočichům odbornou veterinární péči a usilují o ochranu jejich životního prostředí. Tyto spolky jsou závislé na dotacích, bez kterých by nebyly schopné zajistit zraněným živočichům ošetření, krmení a potřebnou rehabilitaci,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.

Mezi záchranné stanice volně žijících živočichů v Bartošovicích a Buchlovicích kraj rozdělí dotace v celkové výši 500 tisíc korun. Stejnou částku kraj poskytne neziskové organizaci LÍSKA, která zajišťuje celokrajskou působnost v  oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a sdružuje i další neziskové subjekty zabývající se touto problematikou.

„Spolek LÍSKA ze Vsetína požádal Zlínský kraj o dotaci na pokrytí celokrajských aktivit, na které nemá vlastní finanční prostředky. Organizace poskytuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogů a koordinátorů, zpracovává a šíří informace v regionálním systému environmentální výchovy, tvoří výukové programy pro školy, pořádá semináře, kurzy a exkurze a jejím posláním je ve společnosti prohlubovat vztah k přírodě a životnímu prostředí,“ doplnila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Zastupitelé budou individuální dotace Záchranné stanici volně žijících živočichů Buchlovice a spolku LÍSKA schvalovat na svém příštím zasedání, které je naplánováno na 15. února.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj