Kraj připravuje přístavbu sklářské školy ve Valašském Meziříčí

08.11.2023 10:18

ZLÍNSKÝ KRAJ – Projekt přístavby budovy Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí připravuje Zlínský kraj. „Za téměř 30 milionů přibude ke stávající budově školy třípodlažní nadstavba s učebnami, kabinety a ředitelnou. Hejtmanství tak pomůže škole vyřešit otázku nedostatku prostoru pro kvalitní výuku,“ informovala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

„Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí je jedinou sklářskou školou na Moravě a je nositelkou tradice sklářství v regionu. Svým zaměřením je škola unikátní a díky svému vybavení poskytuje jedinečné podmínky pro vzdělávání v uměleckých a řemeslných oborech zaměřených na oblast sklářství i průmyslového designu a užité malby. Díky projektu dojde k narovnání nevyhovujících podmínek, jež jsou nesrovnatelné v porovnání s jinými středními školami uměleckořemeslného zaměření v České republice,“ uvedla radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Součástí projektu bude vybudování přístavby budovy školy a zastřešení jejího bočního vstupu. Nové prostory ve druhém podlaží budou sloužit pro výuku odborných předmětů, cizích jazyků a bude zde umístěn také kabinet pro vyučující odborných předmětů. Ve třetím podlaží pak vznikne ateliér pro výuku výtvarných a uměleckořemeslných předmětů.

„Mám radost, že se nám podařilo připravit projekt tak, abychom na něj získali významnou část z prostředků mimo krajský rozpočet. Z celkových předpokládaných nákladů ve výši 29,8 milionu pokryje dotace z Integrovaného operačního programu téměř 23 milionů korun,“ doplnil radní pro oblast investic Zbyněk Fojtíček.

Celá přístavba by měla být dokončena nejpozději do ledna 2026.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj