Kraj přidělil dotace 80 hotelům a penzionům na proplacení voucherů věnovaných lidem z první linie

30.08.2021 12:55

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 80 provozovatelů hotelů a penzionů obdrží od Zlínského kraje dotace v souhrnné výši téměř 15 milionů korun na úhradu voucherů, kterými kraj odměnil 4 285 zaměstnanců zdravotních a sociálních služeb ve Zlínském kraji za jejich nasazení a obětavost při zvládání pandemie COVID-19. O voucher si provozovatelé mohli zažádat v rámci dotačního programu, který Zlínský kraj pro tyto účely vyhlásil.

„Pandemie COVID-19 měla a stále má zásadní dopad do všech oblastí našeho života. Jako kraj usilujeme o oživení podnikatelských aktivit v turismu, který patří k nejpostiženějším odvětvím ekonomiky. Proto jsme společně se statutární náměstkyní Hanou Ančincovou a náměstkyní Olgou Sehnalovou vytvořili program, prostřednictvím kterého podpoříme turismus ve Zlínském kraji a zároveň za celé vedení kraje vyjádříme velké poděkování za obětavost a ohromné úsilí lidem, kteří v době pandemie stáli v první linii,“ uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj kraje a cestovní ruch.

„Provozovatelé hotelů a penzionů, kteří projevili zájem podílet se tímto způsobem na poděkování zaměstnancům zdravotních a sociálních služeb, mohli předložit svoji žádost o dotaci do nového krajského dotačního programu s názvem Voucher odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu.  Podpora se týká hotelů a penzionů ve Zlínském kraji s minimálně pěti pokoji a 10 lůžky, které mají celoroční provoz a poskytují minimálně polopenzi. V prvním kole kraj podpořil 75 žádostí, v druhém dalších pět,“ řžekla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

Celý mechanismus funguje tak, že odměnění pracovníci zdravotních a sociálních služeb obdrželi od Zlínského kraje voucher v hodnotě 3 500 Kč. Uplatnit ho mohou na nocleh a veškeré doprovodné služby poskytované některým z podpořených hotelů či penzionů ve Zlínském kraji v období od 1. září 2021 do 30. června 2022. Provozovatelé voucher přijmou, sníží cenu poskytnutých služeb o hodnotu voucheru a požádají Zlínský kraj o úhradu uplatněných voucherů v rámci přidělené dotace.

Přehled ubytovacích zařízeni, kde lze vouchery uplatnit, je včetně podrobné mapy a dalších doplňujících informací dostupný na webu Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz (odkaz Vouchery pro první linii). 

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj