Kraj poskytne dotace složkám Integrovaného záchranného systému

31.01.2021 13:30

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští radní schválili poskytnutí dotací Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje a Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín. „Krajským zastupitelům doporučili schválit poskytnutí dotací Okresním sdružením hasičů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín a také Horské službě ČR. Mezi tyto složky Integrovaného záchranného systému kraj rozdělí částku 2,95 milionu korun,“ informovala Adéla Čuříková z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.
„Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje poskytneme dotaci ve výši 150 tisíc korun na čištění oděvů a plnění tlakových lahví pro jednotky dobrovolných hasičů obcí. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín použije dotaci ve výši 50 tisíc korun na připravenost humanitárních jednotek,“ upřesnil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.
Radní dále projednali a doporučili Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení dotace ve výši 586 tisíc pro Okresní sdružení hasičů Kroměříž, 478 tisíc korun pro Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, 593 tisíc korun pro Okresní sdružení hasičů Vsetín, 643 tisíc korun pro Okresní sdružení hasičů a 450 tisíc korun Horské službě ČR, o. p. s.
„U horské služby jde o dotaci na vybavení a činnost všech tří stanic horské služby v Beskydech na území Zlínského kraje a na zřízení nové stanice pro rozšíření pokrytí signálem v rámci stávající digitální rádiové sítě Horské služby Beskydy, která zlepší komunikační spojení horských záchranářů se zdravotnickým operačním střediskem a výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. V případě sdružení hasičských sborů budou dotace využity na činnost hasičů a akce nadregionálního významu,“ doplnil hejtman Radim Holiš.

Přidělení dotací bude Zastupitelstvo Zlínského kraje projednávat na svém příštím zasedání, které je naplánováno na 15. února 2021.
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Ilustrační foto: Archiv KNZ