Kraj podporuje rozvoj paliativní péče ve třech svých organizacích

23.09.2022 09:21

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští radní vyjádřili souhlas s tím, aby se tři krajské příspěvkové organizace, které chtějí rozvíjet paliativní péči, zapojily do grantové výzvy vyhlášené nadačním fondem Abakus. Výzva je otevřena do 17. října 2023 a jednotliví žadatelé mohou získat finanční podporu až 1,3 mil. korun, pokud uspějí. O grant žádají Sociální služby Uherské Hradiště (Domov pro seniory Buchlovice), Domov pro seniory Lukov a Domov pro seniory Burešov.
„Žadatelé potřebují souhlas zřizovatele, tedy v tomto případě Zlínského kraje, a my naše organizace jednoznačně podporujeme v jejich snaze zajistit ty nejvlídnější a co nejpřirozenější podmínky pro umírající klienty a jejich blízké,“ vyjádřila postoj Rady Zlínského kraje statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.
Z grantových peněz by organizace mohly vyřešit personální zajištění služeb paliativní péče, proškolení pracovníků a také materiální a prostorové vybavení místnosti, kde by s odcházejícím člověkem mohli zůstat příbuzní, včetně možnosti přespání.
„Personál domova pečující o klienty už dokáže odhadnout, kdy nastává vhodná chvíle pro paliativní péči. Pokud tým sester a ošetřující lékař zváží, že se člověk dostal do fáze umírání, je třeba, aby informoval rodinu o zhoršeném zdravotním stavu a zároveň poučil i klienta o dalším postupu. Vedle cesty do nemocnice je zde možnost ponechání klienta v domově, který je pro něj domácím prostředím. Pokud se rodina a klient rozhodnou pro druhou variantu, nastavuje lékař se zdravotní sestrou způsoby tišení bolesti a důstojného umírání. Všeobecně je třeba zajistit člověku co největší komfort, utišit jeho bolest a také uspokojit jeho fyzické, duševní a duchovní potřeby,“ sdělila Michaela Procházková, ředitelka Domova pro seniory Lukov.

Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: Archiv SNZ