Kraj podpoří zkvalitnění výuky v kroměřížské a uherskobrodské škole více než sedmi miliony korun

07.07.2021 07:00

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští radní schválili poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2,899 milionu korun Vyšší odborné škole pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž na vybudování metodického centra. Dále kraj poskytne 4,708 milionu korun Střednímu odbornému učilišti Uherský Brod na revitalizaci prostor odborného výcviku.

„V kroměřížské pedagogické škole dojde k přestavbě stávajícího prostoru bufetu, služebního bytu a učebny na metodické centrum. Jde o prostory v prvním podlaží a mezipatře budovy. Součástí metodického centra bude i nová knihovna a školící místnost. Učilišti v Uherském Brodě poskytneme příspěvek na obnovu prostor určených k odbornému výcviku,“ sdělil radní Zbyněk Fojtíček, zodpovědný za investice a dotace.

„Vybudování metodického centra v kroměřížské vyšší a střední pedagogické škole zvýší kvalitu budoucích pedagogických pracovníků. Nově vzniklé učebny budou sloužit jako cvičné učebny pro žáky v rámci jejich praktické přípravy, při které budou přítomny i děti kroměřížských mateřských škol a budou tak sloužit jako inspirativní pracoviště pro mateřské školy Zlínského kraje,“ doplnila radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast školství a kultury.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj