Kraj podpoří sociální služby částkou 80 milionů korun

25.08.2022 15:00

ZLÍNSKÝ KRAJ – Radní Zlínského kraje doporučují ke schválení krajskému zastupitelstvu uvolnění necelých 80 milionů korun z krajského rozpočtu na podporu sociálních služeb poskytovaných na území regionu v letošním roce.
„Navrhujeme zastupitelstvu rozdělení celkové sumy téměř osmdesáti milionů korun přímo z krajských peněz na zajištění sociálních služeb, abychom spolufinancováním garantovali provoz těchto služeb v plném rozsahu i kvalitě. Státní dotace, o niž jsme žádali, nepokryla všechny potřeby resortu,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.
„Celkem bude prostřednictvím dvou programů saturováno 84 organizací na zajištění 325 služeb,“ upřesnila Hana Ančincová.
Zastupitelstvo Zlínského kraje bude o tomto bodu jednat na svém zasedání 12. září.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Ilustrační foto: Archiv SNZ