Kraj podpoří jízdy králů, významné festivaly a další kulturní akce nadregionálního dosahu

03.02.2021 12:15

ZLÍNSKÝ KRAJ – Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu schválila Rada Zlínského kraje. Na dotace k těmto účelům je v letošním rozpočtu uvolněna částka 2,5 milionů korun. Informovala o tom radní Zuzana Fišerová zodpovědná za kulturu a školství.

„Smyslem programu je rozvoj významných kulturních aktivit s celostátním nebo mezinárodním dosahem, kdy realizace konkrétních projektů přispívá k uchování a rozvoji kulturního dědictví a tradic spjatých s územím Zlínského kraje, což s sebou zároveň nese propagaci našeho regionu v mezinárodním kontextu,“ sdělila krajská radní.

„Mezi podporované aktivity patří například jízdy králů zapsané na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a na reprezentativní Seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Dále se dotace vztahují na hudební akademie, letní školy či cykly vážné hudby nebo nekomerční festivaly, které zásadním způsobem ovlivňují a obohacují život regionu,“ upřesnila Helena Mráčková z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.

Příjem žádostí bude probíhat od 8. do 22. března. Více na webu Zlínského kraje v sekci Kultura.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj