Kraj podpoří dvěma miliony korun bezpečnost silničního provozu

12.01.2021 08:37

ZLÍNSKÝ KRAJ – Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu (BESIP) a také dětská dopravní hřiště podpoří v letošním roce Zlínský kraj prostřednictvím svého programu BESIP Zlínského kraje.
„Na letošní rok máme pro tento program vyčleněno celkem 1,850 milionu korun. Chceme tím přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím realizace preventivních vzdělávacích aktivit a zajištěním provozu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji," uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, zodpovědný za dopravu.
Způsobilými žadateli o dotaci budou v případě preventivních aktivit obce, příspěvkové organizace (mimo organizace zřizované krajem), nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, spolky a zájmová sdružení právnických osob. Podpořeny budou informační, vzdělávací a volnočasové aktivity zaměřené na bezpečné chování v silničním provozu, určené zejména pro děti a rodiče, stárnoucí populaci, chodce, mladé a nové řidiče, cyklisty a motocyklisty.
„U dětských dopravních hřišť budou dotace směřovat nejen na zajištění jejich provozu, ale také na zde realizované vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti v oblasti BESIP a na organizaci a zajištění okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů nebo krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů a neslyšících. O dotaci si budou moci zažádat vlastníci nebo provozovatelé dětských dopravních hřišť,“ sdělil Jan Vandík z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.

Příjem a registrace žádostí o poskytnutí dotace bude probíhat od 25. ledna do 5. března 2021, 12:00 hod. Více informací o vyhlášeném programu je možno najít na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace, odkaz: https://www.kr-zlinsky.cz/rp11-21-besip-zlinskeho-kraje-aktuality-16674.html.

Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Foto: Archiv KNZ