Kraj opět pomůže venkovským prodejnám, ty obdrží dvakrát více peněz než vloni

27.09.2022 13:56

ZLÍNSKÝ KRAJ – Částku šesti milionů korun poskytne letos Zlínský kraj malým prodejnám v obcích do 1 000 obyvatel, a to v rámci svého dotačního programu „Obchůdek 2021+“. Peníze prodejny využijí k financování svých provozních výdajů.
„Venkovské prodejny naši podporu potřebují. Na jejich existenci jsou totiž mnozí obyvatelé menších obcí závislí. Vloni, kdy jsme tento program vyhlásili poprvé, jsme pro ně měli vyčleněno 3 miliony korun, které nám poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zájem ze strany žadatelů byl ale obrovský, proto jsme byli schopni uspokojit jen necelou polovinu z nich. Jelikož stejně vysoký zájem očekáváme i tentokrát, rozhodli jsme se tuto naši podporu výrazně navýšit,“ uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj, územní plánování a cestovní ruch.
„O podporu si bude moci zažádat obec nebo podnikatelský subjekt provozující maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v obci do 1 000 obyvatel. Žádosti o poskytnutí dotace bude možno předkládat v termínu od 20. října do 18. listopadu, 12:00 hodin. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 tisíc korun,“ přiblížila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Na realizaci programu obdržel Zlínský kraj čtyři miliony korun z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, dva miliony poskytne kraj přímo ze svého rozpočtu.Více informací je možno najít na webu Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/rp22-22-program-podpory-malych-prodejen-na-venkove-obchudek-2021--aktuality-17934.html.
Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: Archiv SNZ