Kraj ocenil nejlepší knihovny a knihovníky roku 2021

10.10.2021 09:23

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nejlepší knihovny a knihovníky letošního roku ocenil Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Ocenění za vynikající práci a přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb obdržely čtyři knihovny a čtyři knihovnice. Slavnostního ceremoniálu se účastnil také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

„V našem kraji funguje 390 knihoven, z toho je víc než 250 malých neprofesionálních, z nichž komise vybrala pro ocenění čtyři veřejné knihovny, jednu knihovnu z každého okresu a čtyři knihovníky. Ocenění má upozornit na činnost knihoven, která nespočívá v pouhém půjčování knih, ale mnohdy má přesah i do kulturního života v obcích,“ uvedla radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast kultury a školství.

Ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ roku 2021 získaly:

Městská knihovna v Hulíně (knihovna titul získala již podruhé): https://www.knihovnahulin.cz/,

Místní knihovna v Babicích: https://knihovna.babice.eu/,

Místní knihovna ve Velkých Karlovicích: https://velkekarlovice.knihovna.cz/,

Místní knihovna ve Veselé: https://knihovnavesela.webk.cz/.

Z nominovaných osob ocenění Knihovník Zlínského kraje roku 2021 obdržely:

Marie Poláčková, Obecní knihovna v Podhradní Lhotě (https://podhradnilhota.webk.cz/),

Ivana Bičanová, Místní knihovna v Babicích (https://knihovna.babice.eu/),

Jarmila Křenková, Obecní knihovna Bystřička (https://www.bystricka.knihovna.cz/),

Jarmila Buchwaldková, Obecní knihovna Provodov (https://provodov.knihovna.cz/).

Všechny oceněné knihovnice mají společné to, že pracují nad rámec svých povinností, což se projevilo i v období pandemie mimořádnými aktivitami knihoven. Knihovníci si vytvářejí své vlastní metody, jak přilákat další čtenáře, nezapomínají se vzdělávat a především svou práci vykonávají s velkým zaujetím.

Tento rok je hlavním tématem knihoven udržitelnost. Vychází z Cílů udržitelného rozvoje, které byly formulovány Organizací spojených národů a mnohé zahraniční knihovny i mezinárodní knihovnické iniciativy již vzaly tento koncept za svůj. „Přeji i našim knihovnám, aby se jim v dalších letech dařilo zdůraznit a prohloubit svou nezastupitelnou společenskou roli při plnění cílů udržitelného rozvoje,“ doplnila radní Zuzana Fišerová.

Knihovny i jednotlivce mohli na ocenění nominovat občané ČR starší 18 let, odborná veřejnost, zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven. Celkem bylo přijato 16 nominací. Při hodnocení byla posuzována práce knihoven v letech 2019 a 2020 a komise navštívila knihovny, aby posoudila jejich vzhled a knihovní fond.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj