Kraj letos podpoří včelaře jedním milionem korun

20.01.2022 10:50

ZLÍNSKÝ KRAJ – Jedním milionem korun podpoří v letošním roce Zlínský kraj začínající i stávající včelaře. Stejně jako v předchozích letech jim ze svého dotačního programu na podporu včelařství přispěje na pořízení základního i doporučeného vybavení a nově rovněž na nákup osiva nebo sazenic medonosných rostlin.
„Podporu včelařům poskytuje Zlínský kraj již několik let. Přispíváme tím nejen k nárůstu začínajících včelařů a navýšení množství úlů a včelstev u stávajících včelařů, ale pozitivně se to projevuje také na celkové úrovni kvality včelstev v kraji i na snížení výskytu moru včelího plodu,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, která má ve své gesci oblast zemědělství a životního prostředí.
„O dotaci si budou moci zažádat zájmoví včelaři ve věku minimálně 18 let, kteří z tohoto dotačního programu nečerpali finanční prostředky v předchozích dvou letech. Svá včelstva musejí mít umístěna na území Zlínského kraje. Přidělenou podporu ve výši pěti tisíc až 12 tisíc korun budou moci použít jak na nákup základního vybavení (tedy tří až šesti nástavkových úlů s varroa dnem a 50 až 300 rámkových přířezů nebo rámků), tak na pořízení doporučeného vybavení – například včelařského kuřáku, rojáčku, rozpěráku, včelařského drátku, forem na sbíjení rámků, krmítek, mateří mřížky nebo ochranných pomůcek,“ upřesnila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Nově je do programu zařazena možnost získat dotace také na nákup osiva nebo sazenic medonosných rostlin, maximálně do výše 2 000 korun. Nesmí se však jednat o invazní druhy.
V loňském roce Zlínský kraj podpořil 111 včelařů celkovou částkou 1,073 milionu korun a díky tomu si mohli mimo jiné zakoupit 470 úlů nebo 18 908 rámečků.

Příjem a registrace žádostí o podporu bude letos probíhat od 24. ledna do 18. února, 12:00 hod. Více informací o vyhlášeném programu je možno najít na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace (https://www.kr-zlinsky.cz/rp08-22-podpora-vcelarstvi-ve-zlinskem-kraji-aktuality-17471.html).
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Foto: Archiv SNZ