Kraj letos podpoří ekologické aktivity jedním milionem korun

10.01.2021 12:34

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem jedním milionem korun hodlá v letošním roce Zlínský kraj podpořit ekologické aktivity na svém území a tím přispět k většímu zapojování dětí, mládeže i dospělých do ochrany přírody a péče o životní prostředí v kraji. Příjem a registrace žádostí o podporu bude probíhat od 25. ledna do 19. února 2021, 12:00 hodin.
„Cílem našeho programu je zvýšení kvality a profesionality činnosti organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí a také zvýšení dostupnosti kvalitních služeb v této oblasti. O podporu budou moci žádat spolky, ústavy, školy a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby se sídlem ve Zlínském kraji," sdělila statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, která má ve své gesci oblast životního prostředí.
„Podpořeny budou zejména EVVO a poradenství týkající se ochrany přírody, životního prostředí a přírodních zdrojů, vydávání neperiodických publikací, výukových materiálů a výukových programů se zaměřením na EVVO, dále badatelsky orientované vyučování, projekty začínajících subjektů EVVO a taképrojekty se zaměřením na inovativní metody v této oblasti. Podpořené projekty obdrží dotaci v rozmezí od 20 tisíc do 100 tisíc korun,“ doplnil Jan Vandík z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.
Více informací o vyhlášeném programu je možno najít na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace, odkaz: https://www.kr-zlinsky.cz/rp04-21-podpora-ekologickych-aktivit-v-kraji-aktuality-16670.html.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj