Kraj již má jasno, kdo získá titul „Mistr“, veřejnost se to dozví po prázdninách

23.05.2021 08:13

ZLÍNSKÝ KRAJ – I v letošním roce kraj ocení řemeslníky, kteří pracují s tradičními materiály, ovládají tradiční technologie a svůj um předávají budoucím generacím. V září budou tři vybraní mistři představeni veřejnosti při slavnostním vyhlášení v Uherském Hradišti.

„Vnímáme jako velmi důležité povzbudit i tímto způsobem mistry tradičních řemesel, protože na ně nepříznivě doléhá to, že se kvůli pandemii musely zrušit veškeré jarmarky a podobné akce, kde obvykle svou práci prezentují a své výrobky prodávají. Mnozí z nich se ocitli před otázkou, zda si vůbec můžou dovolit svou živnost dále provozovat. Pro náš region, známý svými tradicemi, by byla velká škoda, kdyby tato jedinečná řemesla zanikla,“ řekla radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.

Na základě výzvy k předkládání nominací, schválené ještě v minulém období, bylo v termínu od 1. října do konce února 2021 doručeno osm návrhů do Slováckého muzea v Uherském Hradišti, které má zároveň statut Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje. Mezi laueráty jsou lidé, kteří bravurně ovládají například práci s textiliemi, se dřevem, s přírodními pletivy a podobně.

„Odborná komise jednotlivé nominace bodově ohodnotila podle předem stanovených kritérií. Můžu konstatovat, že výsledky tohoto hodnocení byly velmi vyrovnané a ocenění by si letos zasloužili všichni,“ prozradila Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče krajského úřadu.

„Kdo z navržených výrobců získá právo užívat na svých produktech a propagačních materiálech ochrannou známku Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje a k tomu i finanční odměnu 10 tisíc korun, to se veřejnost dozví v září,“ řekla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

 Nominováni byli:

Jiří Galuška z Ostrožské Nové Vsi (výroba cimbálů), Pavel Hirka ze Zlína (košíkářství), Soňa Kölblová z Uherského Ostrohu (šití a zdobení tradičního lidového oděvu), Jarmila Kraváčková z Babic (práce s textilními vlákny – výšivky), Anna Krocová z Vizovic (výroba tradičních vizovických batikovaných kraslic), Jarmila Kvasničková z Chvalčova (řezbářství a soustružení), Miriam Prokopová z Prakšic (práce s textilními vlákny – tkaní na desce), Jan Vysloužil z Rudic (řezbářství, betlémářství).

 Zlínský kraj vyhlašuje titul „Mistr“ od roku 2012.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj
Pod foto: Jiří Galuška ve své dílně při stavbě cimbálu