Kraj i letos podpoří úpravu běžkařských tras

10.01.2022 11:58

ZLÍNSKÝ KRAJ – Program na úpravu lyžařských běžeckých tras schválila Rada Zlínského kraje. Na zkvalitnění podmínek pro běžkaře během letošní zimní sezóny kraj uvolní 800 tisíc korun. O dotace mohou žádat právnické i podnikající fyzické osoby.

„Naším cílem je využít potenciál území Zlínského kraje k aktivnímu trávení volného času v krásné přírodě a na zdravém vzduchu, a to i v zimních měsících. Náš kraj disponuje množstvím tras ideálních pro běžecké lyžování, ale je potřeba, aby minimálně během víkendů na nich byly dobře sjízdné stopy,“ řekl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj, územní plánování a cestovní ruch.

Úprava stop může být provedena rolbou nebo skútrem/čtyřkolkou, vždy na víkend. Projekt musí být realizován na území Zlínského kraje, s výjimkou lyžařských běžeckých tras, které hranice regionu přesahují, jako je Kasárna – Kohútka, Vršatecká magistrála (Brumov Bylnice – Vršatec) a tras na hřebeni Pusteven.

„Žadatelé o dotace mohou získat 40 tjsic až 180 tisíc korun, maximálně však 70 procent celkových způsobilých výdajů projektu, obce nad 5 tisíc obyvatel pak maximálně 50 procent způsobilých výdajů. Podmínkou je registrace na informačním portálu pro běžkaře Bílé stopy: https://bilestopy.cz/. Žádosti je třeba předložit na Odbor strategického rozvoje krajského úřadu, a to v termínu od 24. ledna do 11. února,“ upřesnila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

Více informací najdou zájemci na webu Zlínského kraje v sekci „dotace“: https://www.kr-zlinsky.cz/rp18-22-program-na-upravu-lyzarskych-bezeckych-tras-ve-zlinskem-kraji-aktuality-17475.html.
Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Foto: Archiv SNZ