Kraj hodlá přispět na obnovu komunikací poškozených těžbou po kůrovcové kalamitě

11.06.2021 14:45

ZLÍNSKÝ KRAJ – Poskytnutí dotací obcím Branky, Kladeruby a Ratiboř na spolufinancování projektů podpořených z vládního programu na obnovu komunikací poškozených v souvislosti s kůrovcovou kalamitou projednali krajští radní a doporučili krajskému zastupitelstvu tyto dotace schválit.
„Z krajského rozpočtu je pro obec Branky navržena dotace 544 959 korun, pro Kladeruby 376 920 korun a pro Ratiboř 2 146 523 korun. Dohromady jde tedy o více než tři miliony korun.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výše zmíněný program v prosinci 2020. Míra dotace programu ministerstva činí 60 % celkových způsobilých výdajů projektů, z rozpočtu kraje je navrženo spolufinancování ve výši 20 % a dalších 20 % činí finanční podíl samotných žadatelů,“ informovala krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Dotace obce využijí na opravu komunikací ve svých katastrech, které byly poškozeny nadměrným zatěžováním v důsledku těžby dřeva po kůrovcové kalamitě,“ sdělil náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub.
Krajští zastupitelé budou přidělení dotací obcím schvalovat na svém zasedání v pondělí 21. června.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj