Kraj dá letos více než 30 milionů korun na podporu v oblasti mládeže a sportu

11.01.2022 08:06

ZLÍNSKÝ KRAJ – Částku 31,5 milionu korun rozdělí v letošním roce Zlínský kraj na podporu v oblasti mládeže a sportu. Dotace budou moci žadatelé čerpat ze tří programů, které jsou zaměřeny na činnost a rozvoj mládežnického sportu, jednorázové projekty a na podporu sportu v obcích do 3 000 obyvatel.
„Prostřednictvím těchto dotačních programů chceme přispět ke zvyšování úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže v našem kraji i k zajištění široké nabídky sportovních, mládežnických a volnočasových aktivit. Oproti loňskému roku jsme navýšili celkovou alokaci těchto programů o 8,5 milionu korun,“ uvedl radní Zlínského kraje Jiří Jaroš, zodpovědný za oblast mládeže a sportu.
Dotační programy:
Podpora sportu v obcích do 3 000 obyvatel (alokace: 5 milionů korun)

Z programu je podporována spolková sportovní činnost na malých obcích, konkrétně jde o podporu trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich činnost (přímou a systematickou práci s dětmi a mládeží, soustavnou přípravu sportovců na sportovní akce, vzdělávání trenérů, pořízení sportovního vybavení, drobné opravy sportovišť a sportovních zařízení). O dotaci ve výši 10 tisíc až 50 tisíc korun mohou žádat spolky a pobočné spolky, sídlící a působící v obci nebo v místní části obce s maximálně 3 000 trvale žijícími obyvateli, jejichž členská základna čítá minimálně 10 osob ve věku od 5 do 18 let. Žádost bude možné podat od 24. ledna do 16. února, 16:00 hod.
Činnost a rozvoj mládežnického sportu (alokace: 22,5 milionu korun)
Z programu je podporována přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce a účast na těchto akcích či výchova talentovaných sportovců, a to jak u individuálních, tak u kolektivních sportovních odvětví. U individuálních sportů bude na jeden projekt možno získat dotaci v rozmezí od 20 tisíc do 200 tisíc korun, u kolektivních sportů od 50 tisíc do 600 tisíc korun. Žádost bude možné podat od 24. ledna do 16. února, 16:00 hod. Žádat mohou spolky a pobočné spolky.
Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu (alokace: 4 miliony korun)
Z programu je podporována realizace sportovních a mládežnických projektů, jak nadregionálních, tak i těch regionálních, kterých se účastní pouze osoby ze Zlínského kraje, ale zároveň mají větší než místní dopad. U nadregionálních projektů lze získat dotaci od 20 tisíc do 70 tisíc korun, u regionálních projektů od 10 tisíc do 40 tisíc korun. Žadatel může o poskytnutí dotace žádat od 24. ledna do 16. února, 16:00 hod. (1. kolo – jednorázové projekty s termínem konání leden – červen) a od 16. května do 8. června, 16:00 hod. (2. kolo – jednorázové projekty s termínem konání červenec – prosinec). Žádat mohou právnické osoby vyjma obcí a svazku obcí a organizací zřizovaných Zlínským krajem.
Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: Archiv SNZ