Kraj chystá obnovu vozového parku, hodlá nakoupit elektromobily

26.10.2022 15:23

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 58 elektromobilů hodlá koupit Zlínský kraj pro potřeby krajského úřadu a svých příspěvkových organizací. Z toho 45 vozidel bude pořízeno jako náhrada za stávající automobily se spalovacími motory, které jsou zastaralé, a budou proto vyřazeny a ekologicky zlikvidovány. Součástí projektu je také pořízení 57 dobíjecích stanic.
„Průměrné stáří měněného vozového parku je 18 let. Jeho modernizací a zejména zajištěním podílu vozidel na alternativní pohon vycházíme vstříc budoucím požadavkům evropské a národní legislativy v oblasti udržitelné dopravy. Zároveň tím samozřejmě přispějeme ke snížení emisí z dopravy, hlavně v městském provozu, kde organizace auta převážně používají k zajištění svého provozu. Kraj rovněž dosud instaloval fotovoltaické panely na objekty, kde se všechna vyrobená elektřina spotřebovává, a tyto zkušenosti zúročí u dalších objektů, kdy bude fotovoltaiku doplňovat o nabíjecí stanice aby byl provoz elektromobilů pro naše organizace co nejúspornější,“ sdělil náměstek hejtmana Lubomír Traub.
„Pořízené elektromobily budou určeny hlavně pro potřeby příspěvkových organizací, a to pro dvě organizace z oblasti kultury, sedm organizací z oblasti sociálních služeb a 32 organizací z oblasti školství. Pro potřeby krajského úřadu budou zakoupeny tři vozy. Organizace byly vybrány na základě provedeného průzkumu zaměřeného na jejich potřeby, stáří vozového parku a zájem o pořízení elektromobilu,“ řekla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Náklady na pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic jsou vyčísleny na 53,4 milionu korun. Kraj hodlá pro nákup využít finanční prostředky z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Z něj chce získat 22 milionů korun.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj