Kraj chystá modernizaci budovy 22, vyroste o dvě patra

21.01.2022 16:11

ZLÍNSKÝ KRAJ – Revitalizaci a nástavbu budovy 22 v bývalém průmyslovém areálu ve Zlíně plánuje Zlínský kraj. Ten ji vloni koupil do svého vlastnictví. Budovu hodlá i nadále využívat pro potřeby krajského úřadu a krajských organizací a část jejích prostor chce pronajímat nebo zde zřídit sdílené kanceláře.
„Radní Zlínského kraje se seznámili se studií posuzující návrh dispozičního a provozního řešení navržené revitalizace budovy včetně možnosti její dvoupodlažní nástavby a odsouhlasili pokračování předprojektové přípravy akce,“ informovala krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
V budově 22, umístěné v těsné blízkosti sídla krajského úřadu (budovy 21), se aktuálně nacházejí archiv a některé kanceláře úřadu. Také zde sídlí krajská Centrála cestovního ruchu, Energetická agentura Zlínského kraje či Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Zlínský kraj mnoho let tyto prostory využíval formou nájmu kancelářských prostor od soukromé společnosti, což bylo z dlouhodobého pohledu finančně značně nevýhodné. Vedení kraje proto vloni rozhodlo o koupi budovy.
„Koupě budovy 22 byla bezesporu dobrou investicí, navíc s garantovanou ekonomickou návratností. Chceme do budovy i nadále soustředit některé kanceláře krajského úřadu a vybudovat zde také chybějící jednací a zasedací místnosti, sdílené kanceláře a odpovídající sociální zázemí. Modernizací budovy chceme přispět k rozvoji vzdělávání a podnikání v kraji,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za finance a majetek David Vychytil.  
Souběžně se studií byl rovněž zpracován 3D pasport stávajícího stavu budovy 22, který prokázal, že realizace dvoupodlažní nástavby je současně s rekonstrukcí tří nadzemních podlaží realizovatelná.
„Návrh revitalizace a nástavby budovy byl představen zástupcům Národního památkového ústavu a Odboru kultury Statutárního města Zlín. V nejbližší době bude studie předložena Národnímu památkovému ústavu k vydání předběžného stanoviska k zamýšlené nástavbě?“ dodala tiskov á mluvčí.Budova 22, postavená v roce 1923, je tříetážový objekt o celkové výměře užitné plochy cca 4 500 m2 (1 500 m2 pro každou etáž). Poslední komplexní rekonstrukcí za zhruba 70 milionů korun prošla v letech 2008 a 2009.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj